วางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ โดยมี ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ลานพิกุลจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 390

แชร์ข้อมูล ::