กีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ในการใช้สนามอเนกประสงค์ ในโรงยิมของ ร.ร. จัดกิจกรรมในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 287

แชร์ข้อมูล ::