การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ รุ่น 2


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 อ.ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ และ ผู้ช่วยอธิการบดี อ.ภัทรพล พรหมมัญ นำคณะอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 ถวายความรู้ให้กับพระอาจารย์ ที่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี อ.น้ำอ้อย สุขเสนา อ.จิระพงศ์ ฉันทพจน์ และ อ.ณัฐชนัญ เสริมศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 238

แชร์ข้อมูล ::