ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ 


วันที่ 24 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วยรองคณบดี ประธานหลักสูตร และได้รับเกียรติจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 341

แชร์ข้อมูล ::