โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ฯ


ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 1483

แชร์ข้อมูล ::