อบรมเฉพาะกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม


หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเฉพาะกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำหรับชาวต่างประเทศ ให้กับนักศึกษาจากGuangxi Agricultural vocational College ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2561


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 427

แชร์ข้อมูล ::