พัฒนาทักษะการฟังเพื่อการสอบวัดความสามารถทางด้านทัก


เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการฟังเพื่อการสอบวัดความสามารถทางด้านทักษะการฟัง ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ โดยมีอ.บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้อง 252 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 348

แชร์ข้อมูล ::