กีฬาสี สานสัมพันธ์น้อง-พี่ปฐมวัย ครั้งที่ 7


สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สุมทรปราการ จัดการแข่งขันกีฬาสี สานสัมพันธ์น้อง-พี่ปฐมวัย ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่าง รุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ ซึ่งมีการจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาประเภทพื้นบ้านพร้อมทั้งการประกวดกองเชียร์ สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 408

แชร์ข้อมูล ::