มรธ. MOU สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย


ที่ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้มีในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ DRONE ACADEMY THAILAND (โดรน อคาเดมี่ ไทยแลนด์) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และคุณประยุทธ มณีโชติ นายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรม การบริการวิชาการให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทั่วไป รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงจัดพิธีลงนามความร่วมมือขึ้น เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แก่ชุมชน สังคม และบุคลากร โดยมุ่งหวังให้เกิดความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะให้ทันสมัย และเหมาะสมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งหลังจากลงนามความร่วมมือเสร็จแล้วได้มีการแสดงแดนซ์ซิ่งโดรน จากสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 1239

แชร์ข้อมูล ::