แนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สป.


ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2561 อาจารย์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ งานประชาสัมพันธ์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 386

แชร์ข้อมูล ::