การทำผ้ามัดย้อม


วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 คณะกรรมการบริหารโครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การทำผ้ามัดย้อม) ให้กับผู้เข้าอบรมจาก Guangxi Agricultural Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคาร 2 ชั้น 12 ห้อง 2127 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์จริงในการพับดอกบัว โดย อาจารย์กฤติกา  ชูผล และอาจารย์กัลยรัตน์  กลิ่นสุวรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 369

แชร์ข้อมูล ::