มส. จัดโครงการ Ch3 Campus Visit & เตรียมความพร้อมฯ ศตวรรษที่ 21


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 จัดโครงการ Ch3 Campus Visit & เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21: ทักษะการสื่อสารและการเข้าสังคมสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากร ได้แก่ คุณปริศนา กล่ำพินิจ ผู้บริหารจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นางสาวจิดาภา ล้อมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการองค์กรสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 คุณอติรุจ กิตติพัฒนะ ผู้ประกาศข่าว และพิธีกรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 โดยมี ผศ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 214

แชร์ข้อมูล ::มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th