“เพลงท่าธนบุรี ศรีนพมาศ”


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้นำการแสดงเพลงพื้นบ้าน ชื่อชุด“เพลงท่าธนบุรี ศรีนพมาศ” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8 “เครือญาติชาติพันธุ์ รวมกันเป็นหนึ่ง” (The 8th ASEAN Art and Culture Exposition with international performing Art Festival “United Ethnic”) ณ ลานหน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00-20.30 น. ควบคุมการแสดงโดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำแสดงโดยนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สร้างความสนุกสนานและครึกครื้น ตลอดจนได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 610

แชร์ข้อมูล ::