รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระภัทรมหาราช


ผศ.ดร.วงศกร เพิ่มผล รักษาการผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันยืนตรง ถวายความเคารพ พร้อมทั้งร่วมกันขับร้องเพลงชาติไทย ที่บริเวณหน้าเสาธง อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จากนั้น อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการ "รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระภัทรมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง ด้วยความสำคัญดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงมีแนวคิดให้จัดนิทรรศการจัดการความรู้ในครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งหวังจักเชิดชูสถาบันสูงสุดอันเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทย จึงน้อมนำเอาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำรงชีวิตให้แก่ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการอีกด้วย โดยนิทรรศการนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 355

แชร์ข้อมูล ::