กิจกรรมวันพ่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


4 ธันวาคม 2561 ที่ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ดร.ไพรวัน จงรักดี ผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความกตัญญูกตเวที 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ปกครองที่ได้รับรางวัลพ่อดีเด่น รวมไปถึงประกาศณียบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 306

แชร์ข้อมูล ::