การประชุมผลิตภัณฑ์ชุมชนย่านหิรัญรูจี


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี และชุมชนย่านหิรัญรูจี ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้แก่ชุมชน โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 374

แชร์ข้อมูล ::