โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา


การสัมภาษณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Guangxi Agricultural Vocational College (GAVC) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธการ Skypy สัมภาษณ์นักศึกษา


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 349

แชร์ข้อมูล ::