ปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” ประกาศนียบัตร (Non Degree) พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้อบรม


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 35

แชร์ข้อมูล ::