การประชุมหารือปรับแก้ระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัย


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดการประชุมหารือปรับแก้ระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัย รวมกับกลุ่มบริการงานคลังและพัสดุ กลุ่มงานวินัยและนิติกร ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 292

แชร์ข้อมูล ::