SCIDRU อบรมหลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนาให้กับผู้เรียนในหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 10” ณ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค จ.สระบุรี  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 34

แชร์ข้อมูล ::