SCIDRU อบรมหลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จัดการอบรมสัมมนาให้กับผู้เรียนในหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 9” ณ บริษัท ซัพพอร์ท แพค จำกัด จ.สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 19

แชร์ข้อมูล ::