โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและการแสดงศิลปวัฒนธรรม


เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ลานริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพุทธหน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีการประกวดประดิษฐ์กระทงให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโดย 
ซึ่งผลการแข่งประกวดประดิษฐ์กระทง มีดังนี้
ทีมรางวัลชนะเลิศคือทีม D.A.K สมาชิกคือ 1.นางสาวกนกกร สารผล 2.นายปิยะพันธ์ คราวเจริญ 3.นางสาวพิมพิกา เก่งกล้า 
ทีมรางวัลรองชนะเลิศคือทีม NTN สมาชิกคือ 1.นายอภิสิทธ์ พานจำนง 2.นางสาววิภาดา อ่ำสะอาด 3.นางสาวศิรินภา ศรีสุวรรณ
ทีมรางวัลชมเชยมีทั้งหมด 3 ทีมคือ ทีมสรหงส์ สมาชิกคือ 1.นางสาวฐิตินันท์ ผ่องแผ้ว 2.นายยุทธชัย สรหงส์
ทีมดาวดาว สมาชิก คือ 1.นางสาวศศิกานต์ Jumei 2. นางสาว เนตรนภา Tianxin และทีมงามไหมหละ สมาชิกคือ นายนนท์ปวิธ ดีพรมกุล


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 536

แชร์ข้อมูล ::