การแสดงเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงเรือ เพลงเตาะแตะ


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำการแสดงเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงเรือ เพลงฉ่อยโบราณ เพลงเตาะแตะ เข้าร่วมแสดงในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๑ ณ ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งวัดประยุรวงศาวาส ควบคุมการแสดงโดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศกร เพิ่มผล และอาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 745

แชร์ข้อมูล ::