ประชุมบุคลากร มรภ.ธนบุรี


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 /2561 พร้อมทั้งมอบโล่แสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 549

แชร์ข้อมูล ::