โครงการคลินิกภาษา


เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการคลินิกภาษา “อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง” สำหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ ณ ห้องศูนย์ภาษา อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 692

แชร์ข้อมูล ::