แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร รร.หาดอมราอักษรลักณ์วิทยา


เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ร่วมกันแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 379

แชร์ข้อมูล ::