โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม


พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 9 คน และพิธีต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภฏธนบุรีจำนวน 3 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเมียนเจีย Mean Chey University (MCU) พระราชอาณาจักรกัมพูชา

 


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 345

แชร์ข้อมูล ::