โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 9 ท่าน ร่วมทำกิจกรรมและเรียนภาษาวัฒนธรรม     ณ มหาวิทยาลัยเมียนเจีย Mean Chey University (MCU) พระราชอาณาจักรกัมพูชา


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 418

แชร์ข้อมูล ::