คณะครุศาสตร์ขอเชิญแต่งกายผ้าไทยชมงานนิทรรศการ “ท้องถิ่นธนบุรี”


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานนิทรรศการ “ท้องถิ่นธนบุรี” ประกอบด้วยการแสดง ระบำตารีกีปัส เซิ้งบั้งไฟ บทบาทสมมติความเป็นมาประเพณีรับบัว ลิเกฮูลู รำกระบี่กระบอง รำวง การนำเสนอผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของทุกหลักสูตร ในเวลา 09.00-16.00 น. โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 119

แชร์ข้อมูล ::