โครงการนำเสนอโครงงาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย คณะครุศาสตร์


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จัดโครงการนำเสนอโครงงาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์เป็นผู้ดูแลตลอดการจัดโครงการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 178

แชร์ข้อมูล ::