ร่วมงานการเปิดห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม (ICONSIAM)


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์ สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษา และนายเมธา แสงเดือนฉาย เจ้าหน้าที่ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วมงานการเปิดห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม (ICONSIAM) และรับชมชุดการแสดง The Legendary Party 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 413

แชร์ข้อมูล ::