ประชาสัมพันธ์และแนวแนว นวมินฯสวนกุหลาบวิทยาลัย


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ภัทรพล  พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน มรธ.สป. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน ( โดยประมาณ )


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 345

แชร์ข้อมูล ::