ประชาสัมพันธ์และแนะแนว บดินเดชาฯ สมุทรปราการ


วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรธ.สป. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 412

แชร์ข้อมูล ::