มรธ.ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชบ ตลาดคลองสวน 100 ปี


13 พ.ย. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตลาดคลองสวน 100 ปี ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อทำการสำรวจหาความต้องการ ความคิดเห็นของชุมชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 323

แชร์ข้อมูล ::