OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๑๗ การประเมินผลสำเร็จ


วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องแซฟไฟร์ (อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม) เมืองทองธานี อาจารย์ภัทรพล  พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะผู้แทนจากคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ( สมุทรปราการ​)

เข้าร่วมสัมมนาประเมินผลความสำเร็จโครงการชุมชน OTOP นวัตวิถี(เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ ๑๗ การประเมินผลสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 261

แชร์ข้อมูล ::