ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย


วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสนองพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 นอกจากนี้ยังมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสภาวิชาการและการอภิปราย เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 600

แชร์ข้อมูล ::