ร่วมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัด


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 - 19.20 น. โดยนำการแสดงกระตั้วแทงเสือ เข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นำการแสดงกระตั้วแทงเสือโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศกร เพิ่มผล รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ฝึกสอน และควบคุมการแสดงนายไตรรัตน์ ร่วมดำริห์  นักวิชาการศึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นักแสดง จาก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 332

แชร์ข้อมูล ::