โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม


พิธีต้อนรับอาจารย์ จำนวน 3 ท่าน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน9ท่าน ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเมียนเจีย Mean Chey University (MCU) พระราชอาณาจักรกัมพูชา


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 282

แชร์ข้อมูล ::