ผช.อธิการฯ เข้าหารือกับพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน


วันที่ 6 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา อ.วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าหารือกับหน่วยงานพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชุมชนจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อหารือร่วมกันหาแนวทางในการช่วยกันพัฒนาชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้การช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่างๆต่อไป


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 287

แชร์ข้อมูล ::