นศ.SCIDRU ศึกษาดูงานโรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพชร


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.ไกรรัช เทศมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์จันวิภา สุปะกิ่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำนักศึกษา ไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษา ณ โรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพชร โดยได้รับเกียรติจากคุณประวิทย์ เครือทรัพย์ (อายุน้อยร้อยล้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้และทัศนคติที่ดีของการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมพาเยี่ยมชนโรงงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 68

แชร์ข้อมูล ::