DRU MINI-HALF MARATHON 2018


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่งการกุศล DRU MINI-HALF MARATHON” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี จัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายจะเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี คุณชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิ่งจากชมรมต่างๆ ประชาชน ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานการแข่งขันนี้ประมาณ 2,000 คน

การแข่งขันมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน  มินิมาราธอน และการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร แบ่งตามกลุ่มอายุ ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งทุกประเภท อันดับที่ 1 - 5 จะได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ผู้ชนะเลิศประเภท Over All ทั้งชายและหญิงจะได้รับรางวัลเกียรติยศเพียงรางวัลเดียว รวมถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเสื้อและเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย โดยเหรียญนี้ได้รับการปลุกเสกโดย หลวงพ่อสาคร วัดคลองหอทอง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร อันดับ 1 ชายคือ คุณพิชัย หงส์จันทร์ จากสังกัดภูติอนันต์ ทำเวลาได้ 1.24.20 ชม. และอันดับ 1 หญิงคือ คุณช่อทิพย์ กันอ่วม ทำเวลาได้ 1.43.10 ชม. ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร อันดับ 1 ชายคือ คุณกฤษฎา อนันตะ จากชมรมบางขุนเทียน ทำเวลาได้ 39.36 น. และอันดับ 1 หญิงคือ คุณรัตนา โชติคราม จากชมรมภูติอนันต์
ทำเวลาได้ 51.32 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในนามตัวแทนของผู้ร่วมจัดกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอคชน และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 485

แชร์ข้อมูล ::