SCIDRU-จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขนมไทยเพื่อการประกอบอาชีพ


เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.ไกรรัช เทศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขนมไทยเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อถ่ายทอดกระบวนการผลิตและฝึกทักษะการทำผลิตภัณฑ์ขนมไทย (อาลัว) ณ ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สี่แยกบ้านแขก กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 189

แชร์ข้อมูล ::