ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Mean Chey University (MCU)


งานวิเทศสัมพันธ์จัดงานต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Mean Chey University (MCU) พระราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีคณะผู้บริหารจากทางมหาวิทยาลัยเมียนเจย จำนวน 3 คน และนักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยนจำนวน 9 คน  ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและ Mean Chey University (MCU)  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 429

แชร์ข้อมูล ::