ประชุมหารือ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่นเขตธนบุรี


วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตธนบุรี ประชุมหารือเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นเขตธนบุรี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่ธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 438

แชร์ข้อมูล ::