บริการวิชาการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ


12 ตุลาคม 2561 อ.วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมประชุมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันด้านการตลาดของสหกรณ์ และเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ อีกทั้งยังส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดย คณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาทิ กระสอบบรรจุข้าวสาร ถุงกระดาษ สติ๊กเกอร์ตราสินค้า ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 384

แชร์ข้อมูล ::