คณะวิทยาการจัดการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา


วันนี้เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตที่คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อวิดีทัศน์จาก สกว. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ร่วมด้วยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 329

แชร์ข้อมูล ::