โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 2 ชั้น 9  โดยมีอาจารย์ ดร.ณัฎฐภรณ์  เสารยะวิเศษ ผู้อำนวยการ      สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานโครงการประชุมฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด ให้เกียรติร่วมประชุม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมระดมสมองวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ ฯ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 250

แชร์ข้อมูล ::