การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อให้บุคลากรที่สนใจเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้รับข้อมูลการจัดอบรมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างทั่วถึงกัน ณ อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 388

แชร์ข้อมูล ::