การพัฒนาแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การพัฒนาแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการพัฒนา แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เฉพาะแผนงานด้านนวัตกรรม  ระหว่างนักวิจัยกับผู้ทรงคุณวุมิ ณ ห้อง 2128 อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 385

แชร์ข้อมูล ::