การประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญแผนบูรณาการประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญแผนบูรณาการประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 338

แชร์ข้อมูล ::